Dự án đã thực hiện

 

 

Hiện tại công ty đã thực hiện thi công hoàn thiện một số công trình tiêu biểu như: Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, khách sạn palm, toyota Thanh Hóa, Khách sạn Lam Sơn Thanh Hóa, yamaha Thanh Hóa, UBND Cẩm ngọc, khách sạn Thanh Bình Sầm Sơn, Ngân hàng nông nghiệp Hoằng Hóa, Bưu điện Cẩm Thủy ...